WelkomUitleg › melodieën bacteriën zeeën

Hier kan je alle uitleg uit melodieën bacteriën zeeën naslaan.

Drie-drieën, melodie-melodieën, maar bacterie-bacteriën. Wanneer -en of -n achter de ie? ruïne, weetjes.

Leer alles over melodieën bacteriën zeeën

Wil je alles leren over melodieën bacteriën zeeën? Ga dan naar de leermodule van melodieën bacteriën zeeën en leer alles stap voor stap met veel oefeningen.

Spiekbriefje melodieën bacteriën zeeën

Spiekbriefje melodieën bacteriën zeeën

Wil je snel even de theorie over melodieën bacteriën zeeën naslaan? Download hier een pdf met daarop een korte samenvatting van de theorie over melodieën bacteriën zeeën.

Uitleg melodieën bacteriën zeeën

Woorden met klemtoon op de ie

inleiding

Kijk eens naar de volgende woorden: 

drie - drie ën
bacterie- bacterië n

Achter de ie komt ën of alleen maar n.
In deze lessen ga je een trucje leren.
Het heeft allemaal te maken met de klemtoon.
Je schrijft een trema (twee puntjes boven een letter) bij woorden in het meervoud, die in het enkelvoud eindigen op een ee of ie.
Als je geen trema zou schrijven, zou je het woord verkeerd kunnen uitspreken. 
Vergelijk maar eens:

twee - tweeen
twee - tweeën

knie - knieen
knie - knieën

Op het plekje van de ë verandert de uitspraak: de ë klinkt als een u van mus.

Klemtoon

Kijk naar de volgende woorden:die
melo
ën

De ie heeft hier wel de klemtoon.
Hij klinkt harder dan de andere klankgroepen.
De ie is zo belangrijk dat hij blijft staan.
In het meervoud komt er ën achter.


te
bac
rn

De ie heeft hier geen klemtoon.
Hij klinkt zachter dan te.
De ie is hier niet belangrijk.
Er komt in het meervoud alleen maar een n achter.
Op de e die er al staat, komt een trema.
Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Eind

,je bent een genie dat je zo ver bent gekomen!
Ga verder met het volgende deel.

Woorden zonder klemtoon op de ie

bacteriën

De meeste woorden hebben wel een klemtoon op de ie: melodieën, knieën.

Er zijn maar enkele woorden die geen klemtoon op de ie hebben.


te

bac
rie

te

bac
rn

Er komt alleen maar een n achter de ie.

o


lie
o


ln

Geen klemtoon

Als er geen klemtoon op de ie komt, schrijf je alleen maar een n achter het woord.
Op de e die er al staat komt een trema, twee puntjes erboven.
Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Eind

Dit waren woorden zonder de klemtoon op de ie.
Ga maar weer een stukje verder, .

Met en zonder klemtoon op de ie

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Eind

Weer een stuk verder, .
Ga naar het volgende deel.

Zeeën

Bij de ee, die hier de klemtoon heeft, doen we hetzelfde. 
De ee is belangrijk.
Die blijft staan.
Erachter komt dan ën.

zee - zeeën

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Woordenschat

Ik heb die beker gewonnen. 
Dat is mijn trofee.


Een moskee is een gebedshuis binnen de islam. Een pygmee wordt niet groter dan 1.50 meter als volwassen man.
Er bestaan wel 20.000 soorten orchideeën
Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Eind

Zo weer een stukje verder.
Goed gedaan!
Je gaat nog meer leren.

Alles door elkaar

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Eind

Je bent nu klaar, .
Wil je nog een paar leuke weetjes weten?
Ga dan nog even verder.

Trema voor de uitspraak

uitspraak

Zonder trema (twee puntjes boven de klinker) zou je het hier volgende woord verkeerd uitspreken.
Kijk maar eens:
 
patient patiënt

Op de plek waar de klank verandert, zet je de trema.
Hier dus boven de e.

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.
Je weet nu dat een trema gebruikt wordt voor de duidelijkheid.
Je kunt het woord nu goed uitspreken.
Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

PLUS , nog wat weetjes

Woordenschat

Een ceremonie is een plechtigheid bij belangrijke gebeurtenissen.
Tijdens een ceremonie worden handelingen uitgevoerd, die vaak vastgelegd zijn.
Je moet eerst dit doen, daarna dat, en precies volgens afspraken.
Ze doen het jaren op die manier. Het is soms een eeuwenoude traditie.

Bij dit woord is iets bijzonders aan de hand. 
Je kunt het meervoud op drie manieren uitspreken en schrijven.mo
cere
niën
nieën
ceremomo
cere
nies

Bij een bruiloft is vaak iemand die alles leidt en steeds het woord voert.
Dat noemen we een ceremoniemeester.acanthiet - acetaat - aceton - acetonitril - acetonperoxide - acetylcholine zijn stoffen die chemisch zijn.

We noemen ze chemicaliën.

Twee manieren

harmonie

Bij ons in het gezin heerst harmonie, er is weinig ruzie, we zijn het vaak eens.
Er zijn dan harmonieën.

Een harmonie kan ook een muziekvereniging zijn.
In ons dorp zijn twee harmonies.
Ook kun je de volgende woorden op twee manieren gebruiken:

galerieën of galeries

koloniën of kolonies

traliën of tralies

parfumerieën of parfumeries

oliën of olies

Eind

Je bent nu wel heel ver gekomen.
Je bent een kanjer!

Einde!