Over Meester Klaas

Na 36 jaar gewerkt te hebben als leerkracht in het basisonderwijs en 5 jaar als Remedial Teacher maakt Meester Klaas nu volop gebruik van zijn kennis en ervaring om lesmateriaal te ontwikkelen. Het was altijd al een passie om naar aanleiding van foutenanalyses gedifferentieerd met de leerlingen aan de gang te gaan. In 2008 werd er begonnen met de kwestie van de werkwoorden. Groep 8 vond het zo moeilijk dat Meester Klaas is begonnen om daar zelf een leer- werkboek over te schrijven.  Moet het met een d of een t? Daarom heet de website www.dtgeenprobleem.nl. Pas later zijn er nog acht boeken bijgekomen. Sinds 2014 begon de samenwerking tussen Paul Snijders en Klaas om een website te maken waar men digitaal kan leren. We zijn daar ook begonnen met de werkwoorden. Nu is het al uitgebouwd tot een grote digitale bibliotheek van de spelling. Elke dag wordt er gewerkt aan nieuwe producten. Gewoon, omdat  we op onze manier leerlingen willen helpen.
Foutenanalyse

Foutenanalyse

Zo lang Meester Klaas lesgaf heeft hij steeds foutenanalyses gemaakt. Met de dictees van de methodes en bijvoorbeeld het PI-dictee is simpel vast te stellen in welke categorieën de leerling de meeste fouten maakt. Nu nog oefenmateriaal vinden. Niet twee blaadjes, maar oefenstof die langer kan worden geoefend om het echt in te slijpen. De ervaring leert dat we te gauw denken dat iets wel "zit". Oefenmateriaal dat uitdagend en aantrekkelijk is. Eenvoudig in structuur, opklimmend in moeilijkheid, afwisselende opdrachten.
En niet te vergeten de aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat.
En natuurlijk in kleur.
Digitale leermodules

Digitale leermodules

Met de nieuwe digitale leermodules wordt het leren nog leuker en makkelijker worden. Probeer ze nu uit:

- D of T
- Ontleden
- Spelling
- Taal

Wil je de app gebruiken op je tablet of telefoon? Gebruik dan de handige app op Google Play of App Store.

Boeken van Meester Klaas

Kijk op www.dtgeenprobleem.nl voor de volgende boeken:

D of T? Ik zit er niet (meer) mee!

Als je moeilijkheden hebt met de d's en de t's, dan is dit boek voor jou een aanrader.

Hond of kat

Strand of strant? Zwaard of zwaart?

Woordsoorten

Ontleden saai? Niet met dit kleurrijke boek over de woordsoorten.
Met woordkennis is de werkwoordspelling eenvoudiger. Ook bij vreemde talen heb je hier enorm veel aan.

Leestekens, geen punt!

Wat is een verhaal zonder hoofdletters en leestekens?

Zacht of zaagt

Een van de spellingscategorieën waarin veel fouten worden gemaakt is CHT of GT?

Dit boek gaat over woorden zoals bocht, zacht, luidruchtig, zaagt, veegt.

Honderd procent goed

Alles met procenten begint met de kennis wat 1% is. Stap voor stap opbouw in procenten met de nodige kennis over breuken en verhoudingen.

Spelen of spellen (72 blz.!)

Bij het afnemen van een PI dictee vallen de meeste kinderen uit op woorden met de korte klinker als kassa, hitte, bestemming en woorden met de lange klinker als apen en beloning. (kasa, hite, besteming, aapen, belooning)

Kleurig ontleden

Zinsontleding saai? Niet met dit kleurige boek.

Meten is weten

Alles over het complete metriek stelsel op een eenvoudige manier uitgelegd. Weer een kleurrijk leer-werkboek.