Zinsontleding leren

Zinsontleding saai? Met deze zeer uitgebreide online training zeker niet! Stap voor stap nemen we je mee. Steeds zijn er eerst stukjes uitleg, waarna je direct kunt oefenen. Bij een fout krijg je meteen feedback.

Nadat je eerst de persoonsvorm leert herkennen, volgen het werkwoordelijk gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling en zo je wilt, nog het  naamwoordelijk gezegde en het voorzetselvoorwerp.
Zoals je ziet, heeft alles zijn eigen herkenbare kleur.

Wil je stoppen na de bijwoordelijke bepaling, dus niet verder gaan met het naamwoordelijk gezegde, dan kun je vanaf dit punt herhalend oefenen. Je kiest zelf wat je wil trainen, dat kan één ding zijn (bijvoorbeeld alleen het onderwerp) of meer (bijvoorbeeld werkwoordelijk gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp). Er zijn op dit moment 1300 zinnen beschikbaar.

Net zoals bij de D of T training is ook hier een compleet leerlingvolgsysteem. De leerling weet hoever hij is, de leerkracht overziet in één keer alle leerlingen. Je kunt je aanmelden (als je nieuw bent), daarna inloggen en alvast gratis een gedeelte spelen.

Zinsontleding belangrijk!

Zinsontleding belangrijk!

Niet alleen voor onze werkwoordspelling is zinsontleding nodig.

Bij het leren van Engels, Frans, Duits, Spaans enz. moet je zeker de onderdelen van de zin kunnen benoemen.
Anders ga je verkeerde vertaling gebruiken.

Gratis uitproberen ...
Kleurig ontleden

Kleurig ontleden

Als aanvulling op het boek "K(l)eurig ontleden" (zie www.dtgeenprobleem.nl) kun je ook digitaal oefenen.

Leren door alleen maar te lezen en op de goede knop te drukken. Gedegen opbouw, structuur, zoals in alle materialen van meester Klaas. Meteen feedback!
Ruim 1300 zinnen, veel oefenstof, veel toetsen.
Zinsontleding en werkwoordspelling samen

Zinsontleding en werkwoordspelling samen

Om de werkwoordspelling foutloos te schrijven is de beheersing van zinsontleding een must. Op de eerste plaats komt het herkennen van de persoonsvorm. 

Pas als je weet wat voor soort woord of zinsdeel het is, kun je de trucjes erop loslaten: bijvoorbeeld 't kofschip of verlengingsregel.