Foutenanalyse

Als de spellingtoets klaar is, krijg je alle zinnen te zien met al jouw gegeven antwoorden. Bij de toets wordt alles geregistreerd. Als je een toets doet over woorden als dadelijk, vrolijk , worden ook andere fouten gezien. Als je schrijft: VROOLIJK, wordt ook gezien dat het VROLIJK moet zijn. Deze fout wordt dan geregistreerd bij SPELEN OF SPELLEN over de lange en korte klanken.

Je fouten worden geregistreerd per categorie. Je kunt in een keer zien welke categorie de meeste aandacht vraagt. Klik er op en je zit in de bijbehorende oefenstof.

Screenshot Voorbeeld van een foutenanalyse

Screenshot Klik op 'Antwoorden' om de details te zien van de gegeven antwoorden.

×