Klankgroepen

Klankgroepen, ook wel lettergrepen genoemd, zijn delen van een woord die je uitspreekt als één geluidseenheid. Ze bestaan uit een of meerdere medeklinkers en een klinker. Woorden zijn opgebouwd uit klankgroepen en helpen bij het juist uitspreken en spellen van woorden.

Verschil tussen klankgroepen en lettergrepen

Klankgroepen en lettergrepen worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is een klein verschil:

Lettergrepen: Een lettergreep is de kleinste klank- en betekenisdrager in een woord. Het bestaat uit een klinker (soms met een voorafgaande medeklinker) en kan op zichzelf staan. Bijvoorbeeld: "ta-fel" heeft twee lettergrepen. Bidden heeft ook twee lettergrepen: bid-den.

Klankgroepen: Klankgroepen zijn vergelijkbaar, maar ze houden ook rekening met de uitspraak en het ritme van gesproken taal. Klankgroepen zijn meestal iets groter dan lettergrepen. Bijvoorbeeld: in het woord "ta-fel" zijn er twee klankgroepen, omdat we het als "ta-fel" uitspreken, niet als "t-fel". Bij bidden schrijf je het zoals je het hoort: bi-dden. Je hoort achteraan duidelijk de i-klank. In onze modules gaan we uit van klankgroepen. Kijk maar eens in de module Spelen of spellen.

Kortom, lettergrepen zijn de kleinste taalkundige eenheden, terwijl klankgroepen meer rekening houden met uitspraak en ritme bij het verdelen van woorden in gesproken taal.

Leer alles over klankgroepen

Leer alle klankgroepen correct spellen met de spelling leermodules van Meester Klaas!

-

×