Welkom > Uitleg > Verkleinwoorden

Hier kan je alle uitleg uit Verkleinwoorden naslaan.

Woorden als kindje, bloempje, lammetje, eentje, eendje, omaatje, taxietje, puddinkje, dinertje enz.

Leer alles over Verkleinwoorden

Wil je alles leren over Verkleinwoorden? Ga dan naar de leermodule van Verkleinwoorden en leer alles stap voor stap met veel oefeningen.

Spiekbriefje Verkleinwoorden

Spiekbriefje Verkleinwoorden

Wil je snel even de theorie over Verkleinwoorden naslaan? Download hier een pdf met daarop een korte samenvatting van de theorie over Verkleinwoorden.

Uitleg Verkleinwoorden

Gewone verkleinwoorden

Gewone verkleinwoorden

Van veel zelfstandige naamwoorden kun je een verkleinwoord maken.

Vaak zet je er -je, -tje, -pje of -etje achter.
Bijvoorbeeld:

huis  - huisje
boom - boompje
zee - zeetje
ding - dingetje

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Je gaat nu verder met woorden die eindigen op ng.

Woorden die eindigen op ng

-kje of -etje

Bij verkleinwoorden van woorden die eindigen op ng zijn er twee mogelijkheden:


Het verkleinwoord eindigt op -kje.

Let op: de ng verandert dan in nk.

camping - campinkje
pudding - puddinkje
ketting - kettinkje


Het verkleinwoord eindigt op -etje
ringetje
leerlingetje
dingetje

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Je gaat nu leren hoe het zit met woorden met een korte klank.

Woorden met een korte klank

Zonnetje

Let op bij woorden als:

zon - zonnetje
bal - balletje
big - biggetje

Als de klankgroep eindigt op een korte klank, schrijf je de volgende medeklinker dubbel.

zo nne tje

ba lle tje

De verdubbeling krijg je vaak bij dit soort woorden die eindigen op b, g, l, m, n ,r en soms op p.

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Twee manieren

Bij sommige woorden heb je twee mogelijkheden.

Soms is er zelfs verschil in betekenis.

bloem - bloempje (Ik pluk een bloempje.)

bloem - bloemetje (Neem eens een bloemetje mee.)

pop - popje, poppetje

rug - rugje, ruggetje

rib - ribje, ribbetje

kip - kipje, kippetje

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Eind

Je gaat nu leren hoe het met woorden met een lange klank gaat, .

Woorden met een lange klank.

omaatje of omatje

Een kleine kat is een katje.

Een kleine zebra is een zebratje.

Als je zebratje net zo uitspreekt als katje, dan klopt er iets niet.

We gaan gewoon een extra klinker toevoegen.
Dan kun je je ook niet vergissen.

Dus je schrijft: zebraatje.

Net als:

auto - autootje
paraplu - parapluutje
taxi - taxietje (er komt een e bij)
café - cafeetje

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Woorden die eindigen op y

Wat doe je met woorden die eindigen op y?


Bij deze woorden gebruik je een apostrof (').

pony - pony'tje

baby - baby'tje

Uitzondering

Als een woord eindigt op meer dan één klinkerteken, dan schrijf je geen apostrof.


jockey - jockeytje     


Dat geldt trouwens ook voor andere woorden:

bureau - bureautje

cadeau - cadeautje

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Je gaat nu wat verkleinwoorden door elkaar oefenen.

D of t aan het eind

Zet er je achter

Om van een woord met een d of t aan het eind een verkleinwoord te maken, zet je er -je achter.


hond- hondje

kat - katje

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Wanneer schrijf je een d of een t?

Wanneer schrijf je dus dje of tje aan het eind?

Gewoon luisteren als je het gewone woord lang maakt.
Is het bordje of bortje?
Het is één bord - twee borden.
Nu hoor je duidelijk de d, dus het is bordje.

Is het een plaadje of een plaatje?
Het is één plaat - twee platen, dus het is plaatje.


Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Eind

Je gaat nu verder met het volgende onderdeel.

Door elkaar

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Sommige woorden veranderen van klank.

Sommige woorden veranderen van klank als je er een verkleinwoord van maakt.

De korte klank wordt lang.

Een blad van een boom - een klein blaadje.

Een schip - een scheepje.

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Eind

Dit is het einde van dit deel. Ga verder met het volgende deel.

Frans en Engelse woorden

Franse woorden.

Sommige woorden hebben een Franse afkomst.

Dan hangt het van de uitspraak af, hoe je de verkleinwoorden schrijft.

Ik doe de brief in een envelop.
In een klein envelopje.
In een klein enveloppetje.

Het kan allebei.

Kijk ook naar:

Ik eet een karbonade - een karbonaadje.
Ik sta in de douche - een klein doucheje

Een molecule is wel erg klein - een molecuultje, moleculetje.
Ik heb een blessure opgelopen- een blessuretje, een blessuurtje.
Een giraf heeft een lange nek - een girafje, een giraffetje.

Engelse woorden

Woorden uit het Engels die eindigen op een e zonder klemtoon, toonloos, houden die e in het verkleinwoord.


cake - cakeje
milkshake - milkshakeje

Franse woorden

Als het Franse woord op een d of t eindigt, komt er alleen maar -je achter bij het verkleinwoord.


restaurant - restaurant-je
boulevard - boulevard -je
biscuit - biscuit-je
colbert - colbert-je


Andere Franse woorden:

souvenir - souvenirtje
diner - dinertje
detail - detailtje
mistral (krachtige wind) -mistralletje

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Als je dit moeilijk vond, kun je het zo vaak herhalen als je wilt.

Ga anders verder met de volgende oefeningen.

Initiaalwoorden

Wat is een initiaalwoord?

Een initiaalwoord is een woord dat gemaakt wordt van de beginletters van de afzonderlijke woorden.

Maar je spreekt het woord niet als geheel uit.
Je zegt de letters apart.

Bij verkleinwoorden gebruik je een apostrof (').

personal computer - pc - pc'tje

compact disc - cd - cd'tje

Wat is een letterwoord?

Een letterwoord is een woord dat gemaakt wordt van de beginletters van de afzonderlijke woorden.

En je spreekt het woord als geheel uit; je zegt de letters niet apart.

Ik zit op de havo
Dat is hoger algemeen voortgezet onderwijs.

Bij letterwoorden gebruik je een apostrof bij de verkleinwoorden.

Dat is maar een klein havo'tje.

Symbolen en getallen.

Ook bij symbolen en getallen gebruik je bij de verkleinwoorden een apostrof.


Ik schrijf op een A4'tje.

Ik stuur een sms'je.

Is die letter een grote m of een klein m'etje?

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Je bent nu helemaal klaar.

Je kunt net zo vaak herhalen als je wilt.
Heb je nog geen 5 sterren?
Als je veel herhaalt, kun je ze verdienen.

Foute opgaven verbeteren

Oefenen

Hier kan je de opgaves die je moeilijk vond nog een keer oefenen.

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Einde!