Welkom > Uitleg > eeuw ieuw uw

Hier kan je alle uitleg uit eeuw ieuw uw naslaan.

Eerst apart eeuw/ieuw/uw. Dan door elkaar.

Leer alles over eeuw ieuw uw

Wil je alles leren over eeuw ieuw uw? Ga dan naar de leermodule van eeuw ieuw uw en leer alles stap voor stap met veel oefeningen.

Spiekbriefje eeuw ieuw uw

Spiekbriefje eeuw ieuw uw

Wil je snel even de theorie over eeuw ieuw uw naslaan? Download hier een pdf met daarop een korte samenvatting van de theorie over eeuw ieuw uw.

Uitleg eeuw ieuw uw

inleiding

eeuw uw ieuw

Er zijn weinig trucjes.

Spreek de woorden goed uit.
Je voelt duidelijk verschil in de stand van je mond en lippen bij de eeuw, uw en ieuw.

Een regel: hoor je eeuw, ieuw of uw, schrijf een u voor de w.

Dit geldt niet voor het woord interview.

nu mag je oefenen.

Succes!

eeuw

Lees de volgende woorden goed.


sneeuw
eeuw 100 jaar
Zeeuw
spreeuw
geeuw gaap
leeuw
meeuw
schreeuw

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Dat waren woorden met eeuw.

Nu ga je ieuw-woorden oefenen.
Zet hem op.

ieuw

ieuw

Lees de volgende woorden goed.


nieuw
nieuws
benieuwd
nieuwsgierig
kieuwen

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Je bent klaar met dit gedeelte.

Nu de uw-woorden.

uw

uw

Lees de volgende woorden goed.


duw
duwt
uw
sluw
duwen
stuw
ruw
schuw
schaduw
zenuw
zenuwachtig

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

moeilijke woorden

Lees de volgende woorden goed en onthoud de betekenis.


gruwen Je vindt iets afgrijselijk.
Ik gruw van al die bloederige films.
Hij pleegde gruweldaden.

huwen trouwen
Hij treedt in het huwelijk met Diana.
Hij huwt Diana.


moeilijke woorden

spuwen Vocht in je mond met grote kracht naar buiten laten komen.
Hij spuwt vuur.
Zijn ogen spuwen vuur: er blijkt haat of woede uit.
Dat is een vuurspuwende berg, een vulkaan.

luwen Minder hard gaan waaien.
Hij zit in de luwte: een plek waar het minder waait.

afschuw hevige afkeer.
Die bloederige beelden wekken bij mij afschuw.
Ik vind die beelden afschuwelijk.

moeilijke woorden

weduwe vrouw van wie de man overleden is.

weduwnaar man van wie de vrouw overleden is.
Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Je hebt nu alle drie gehad: eeuw, ieuw en uw.

Je gaat ze nu door elkaar oefenen.
Succes!

door elkaar

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Nu heb je alles gehad, .

Je kunt deze woorden zo vaak oefenen als je wilt.

Einde!