Welkom > Uitleg > lijk of ig

Hier kan je alle uitleg uit lijk of ig naslaan.

Door elkaar -lijk/-ig. twintig/vrolijk, negentig/vriendelijk, geheimzinnig/vermoedelijk, luk/lijk.

Leer alles over lijk of ig

Wil je alles leren over lijk of ig? Ga dan naar de leermodule van lijk of ig en leer alles stap voor stap met veel oefeningen.

Uitleg lijk of ig

Sommige woorden eindigen op -ig of -lijk.

Je hoort -ug of -luk.
Maar die achterste klankgroepen hebben geen klemtoon.

Ik ben twintig jaar. (Je zegt: twintug.)

Ik ben vrolijk. (Je zegt: vrooluk.)

Lijk of -ig

We gaan woorden leren die je anders schrijft dan je ze uitspreekt.

We zeggen luk, maar we schrijven lijk. 
We zeggen lug, maar we schrijven lig.

Waar heeft dat mee te maken?

We gaan nu oefenen.

We gaan nu oefenen.

Twintig

Lees de volgende woorden.


Kom vlug hier.
Kom snel terug.
Het stukje ug is belangrijk, het heeft de klemtoon.


In de volgende woorden zie je  ig, maar je zegt ook ug.
Maar de klemtoon komt op het eerste deel van het woord.
Het tweede stukje klinkt veel zachter.

twintig
dertig
veertig
vijftig
grappig
nodig

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Einde van deze les.

Je bent met dit deel klaar. Ga het nog een keer doen of ga verder.

Vrolijk

Lees de volgende woorden.

Je ziet lijk, maar je zegt luk.
De klemtoon komt niet op lijk.

vrolijk
eerlijk
heerlijk
moeilijk
natuurlijk
sierlijk
heerlijk
pijnlijk

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Je bent met dit deel klaar. Als je wilt, mag het vorige herhalen. Je kunt ook het volgende deel doen.

Twintig en vrolijk

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Einde van dit deel

Je bent nu klaar met dit deel. In het volgende deel worden de woorden iets langer.

Negentig

Je krijgt nu woorden van drie klankgroepen.
Het laatste deel spreek je uit als ug.
Het heeft geen klemtoon.

ple zie rig
on rus tig
aan we zig
Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Einde van dit deel

Dit waren woorden met -ig. In het volgende deel oefenen we woorden met -lijk.

Vriendelijk

Woorden van drie klankgroepen.


Je schrijft lijk, maar je zegt luk.
De laatste klankgroep heeft geen klemtoon.

vrien de lijk
vre se lijk
ge vaar lijk


Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Einde van dit deel

Je bent al behoorlijk ver. In het volgende deel oefenen we de woorden door elkaar.

Door elkaar

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Einde van dit deel.

Je bent weer een stap verder.
Wil je herhalen?
Ga je gang.
Wil je verder? Doe dan de volgende les.

Luk of lijk

Wanneer schrijf je luk?

Je schrijft luk als het een  zelfstandig  naamwoord is.

Dat is een woord waar je de, het of een voor kunt zetten.
Het is een naam van een ding, bloem, dier, persoon enz.

Wat een geluk dat ik het snap.
Er gebeurt een ongeluk.
Ik pak de deurkruk vast.
Ik pak het muntstuk van de tafel.

Bij vrolijk en gevaarlijk kun je dit niet doen.
Ik heb een vrolijk.
Dat is een gevaarlijk.
Dan schrijf je lijk.

Je kunt zeggen: een geluk, een ongeluk, een deurkruk, een muntstuk.
Je kunt niet zeggen: een vrolijk, een gevaarlijk.

Een uitzondering: een lijk is een dood lichaam.

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Einde van dit deel

Je hebt weer een deel af.

Wil je naar het volgende deel met nog langere woorden?
Ga dan verder.

Geheimzinnig

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

1010

Dit is het eind van dit deel. Keurig gedaan.

De volgende oefening gaat over langere woorden met lijk.

Vermoedelijk

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Einde van dit deel.

Je bent weer een heel stuk verder. 

Goed gedaan.
Wil je nog meer oefenen en punten halen?
Het volgende deel is het laatste deel: alles door elkaar.
Succes, !

Alles door elkaar

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Het laatste deel

Je bent al ver gekomen, .

Wil je alle punten halen?
Heb je nog niet alle sterren?
Extra blijven oefenen, zonder fouten te maken, levert sterren op.

Je bent klaar met deze les,. Ga nu door met de volgende les.

Einde!