WelkomUitleg › Hoofdletters

Hier kan je alle uitleg uit Hoofdletters naslaan.

Wanneer schrijf je een hoofdletter? Zinnen, namen, eigennamen, aardrijkskunde, talen, feesten, historie, godsdienst. Woorden als Zuid-Holland, Romeinse Rijk, Tweede Kamer.

Leer alles over Hoofdletters

Wil je alles leren over Hoofdletters? Ga dan naar de leermodule van Hoofdletters en leer alles stap voor stap met veel oefeningen.

Uitleg Hoofdletters

hoofdletters

Wanneer schrijf je een hoofdletter?

Beste in deze lessen ga je leren wanneer je een hoofdletter schrijft.
Dat is soms wel lastig.
Er zijn een heleboel regels.
We gaan ze stap voor stap leren.

Begin van de zin

Je schrijft een hoofdletter aan het begin van de zin.

Morgen kom ik bij je.

Als de zin met een apostrof (') begint, krijgt het tweede woord een hoofdletter:

's Morgens werk ik.
't Gaat goed met mij.

Geen hoofdletter als de zin begint met een getal of een symbool:

30% was ziek.
$-tekens zijn handig.
Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Personen

Klaas
Klaas van der Veen
K. v. d. Veen
Jan de Groot

Tussenvoegsels krijgen normaal geen hoofdletter.
Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Trouwen

Tussenvoegsels krijgen normaal geen hoofdletter.
Maar als er geen naam of voorletter aan vooraf gaat, wel:

Klaas van der Veen
meneer Van der Veen


Als een meisje gaat trouwen, mag ze de naam van haar man aannemen.

Jan de Groot gaat trouwen met Marlies van Veen.
De heer De Groot gaat trouwen met mevrouw Van Veen.
Zij heet nu Marlies de Groot-van Veen.
De heer en mevrouw De Groot-Van Veen.

Als de naam van de partner ervoor staat, gebruik je geen hoofdletters bij de tussenvoegsels:
mevrouw Van der Sluis, mevrouw Van der Sluis-van Dam


personen

Let op:

Je bedoelt de persoon zelf:

Hij heeft de ziekte van Parkinson.

Maar:

Hij is een parkinsonpatiënt.
Hij heeft parkinson. (Hij heeft de ziekte, niet de persoon)

Eigennamen

Een eigennaam is de naam van een persoon, dier of zaak.
Je schrijft ook een hoofdletter in samenstellingen en afleidingen.

de Westertoren
Europese Unie
de Rabobank
het Rijk
V&D
de HEMA
Hare Majesteit
Nederlandse Taalunie
Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Aardsijkskundige namen

Namen van plaatsen, streken, provincies, landen, bergen, rivieren, woestijnen, hemellichamen schrijf je met een hoofdletter.
En ook hun samenstellingen en afleidingen.

Nederland
Nederlander
Amsterdam
Rijn
Noord-Amerika
Rotterdammer
New Yorker

Talen en dialecten

Ook met een hoofdletter schrijf je de talen en dialecten:

Fries
West-Fries
Engelstalig

Speciale bevolkingsgroepen

Belgen
Belgenmop
Hollanders
Eskimo's
Vikingschip
Inca's
Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Officiële feestdagen en historische gebeurtenissen

Officiële feestdagen schrijf je met een hoofdletter.
Maar niet hun afleidingen.

Pasen
paasmaandag

Hemelvaart
hemelvaartsdag

Nieuwjaar
nieuwjaarsdag


Historische gebeurtenissen schrijf je ook met een hoofdletter.

de Tweede Wereldoorlog
de Gouden Eeuw

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Afkortingen

Er zijn afkortingen waar we alleen maar hoofdletters gebruiken.

AOW - algemene ouderdomswet
VUT - vervroegde uittreding
NAVO - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

Andere afkortingen beginnen met een hoofdletter.

Benelux - België Nederland Luxemburg

En weer andere afkortingen hebben helemaal geen hoofdletters.

We kijken tv. (televisie)

En soms met punten.
Dat is op plaatsen waar de woorden zijn afgekort.

d.w.z = dat wil zeggen
enz. = enzovoort


Namen van heilige personen of begrippen

Bij heilige personen of begrippen schrijven we een hoofdletter.
God
Mohammed
Heilige Vader
Bijbel
Christus
Koran

Je gebruikt geen hoofdletters bij:

goddelijk
christenen
christelijk
Daar ligt een bijbeltje.
een rabbijn
de islam
mohammedaan

Als je twijfelt, kun je altijd www.woordenlijst.org raadplegen.

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

eind

Beste , er is nog zo veel meer te vertellen over wanneer wel of niet een hoofdletter.
Dan wordt het wel ingewikkeld.
Je hebt nu een flinke basis gelegd.
Je weet al heel veel.

Kom je er niet uit?
Zoek op www.google.nl. 
Tik bijvoorbeeld in: havo of HAVO.
Je krijgt dan vanzelf uitleg.

Einde!