Welkom > Uitleg > groot groter grootst

Hier kan je alle uitleg uit groot groter grootst naslaan.

Hier leer je de trap van vergelijking. Ik kan het goed. Jij kunt het beter. Hij kan het het best.

Leer alles over groot groter grootst

Wil je alles leren over groot groter grootst? Ga dan naar de leermodule van groot groter grootst en leer alles stap voor stap met veel oefeningen.

Uitleg groot groter grootst

inleing

In deze lessen ga je leren wat de trappen van vergelijking zijn.


De trappen van vergelijking gebruik je als je twee of meer dingen met elkaar vergelijkt.
Er zijn drie trappen: de stellende trap, de vergrotende trap en de overtreffende trap.

De stellende trap is het basiswoord.
De vergrotende trap krijgt er –er bij.
De overtreffende trap krijgt er –st bij. 


                                    grootst
                    groter
groot   

    Ik ben groot                           Jij bent groter.               Hij is het grootst

Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

Regelmatige woorden

bijvoeglijk naamwoord

Ik woon in een huis.

Wat voor huis is het?
Voeg er een iets bij.

Het is een groot, hoog, mooi, stevig, duur huis.
Wat je erbij voegt heet een bijvoeglijk naamwoord.

Het woord huis is een zelfstandig naamwoord.

 

Ik woon in een groot huis.Een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets meer over een zelfstandig naamwoord.

Het woord huis is een zelfstandig naamwoord.
Dat is simpel gezegd de naam van een

mens                   een leuk kind
dier                  een kleine hond
ding                          een lange plank
plant                         een mooie roos
begrip                       een nieuwe liefde
eigennaam               een schoon Lelystad

bijvoeglijk naamwoord

Een leuk kind.


Je kunt nu de trappen van vergelijking toepassen:

leuk   -  leuker  leukst

Een kleine hond.

klein  -  kleiner  -kleinst

Een lange plank


lang  -  langer langst

Deze plank is lang. Die plank is langer. Maar die andere is het langst.
Ik heb lang geoefend, jij nog langer, maar zij het langst.

Een mooie roos

mooi     -    mooier  -   mooist

Deze roos is mooi, die ernaast mooier, maar die in de vaas het mooist.

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

Onregelmatige woorden

Woorden met een s

Let op bij woorden die eindigen op een s.


boos, vies, grijs 

Ik ben boos, maar Jan is bozer.
Deze tafel is vies, maar die ernaast is veel viezer.
Zijn haar is grijs, maar dat van zijn buurman is nog grijzer.

Zie je wat er gebeurt?
De s verandert in een z.

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Woorden die eindigen op een f

Let op met woorden die eindigen op een f.


stijf, lief, stroef


Mijn nek is stijf, maar gisteren was hij nog stijver.

Jij bent erg lief, maar morgen zeker nog liever.

Deze tafel is erg stroef, maar die andere is stroever.

                                               Stroef betekent dat hij niet glad is.


Zie je wat er gebeurt?

De f verandert in een v.

Overtreffende trap met een z

Ik ben boos, maar hij is het boost.

Ik ben grijs, maar hij is het grijst.
Ik ben vies, maar hij is het viest.

boos  -  bozer  -    boost
grijs  -   grijzer -    grijst
vies -     viezer -     viest


Overtreffende trap met een f

Hij is lief, maar jij bent het liefst.

Mijn nek is stijf, maar gisteren op zijn stijfst.
Die planken zijn stroef, maar deze is het stroefst.

lief  -     liever  -          liefst

stijf -     stijver -         stijfst

stroef  - stroever stroefst

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

lange klank achteraan

Lange klank achteraan

Pas op met woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep.
De lange klinkers zijn aa ee oo uu


Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

Korte klinker

korte klinker vergrotende trap

Pas op met woorden met een korte klank aan het eind van een klankgroep.

 
De korte klinkers zijn a e o u i 

Hoor ik aan het eind van een klankgroep een korte klank, dan schrijf ik de volgende medeklinker dubbel.

glad - gla dder      - gladst


snel  sne ller             -snelst

rot   - ro tter         - rotst

dun – du nner              - dunst

dik –  di kker        dikst Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

Woorden met -r

vergrotende trap met r-woorden

Woorden die op een r eindigen:


Bij de vergrotende trap komt er der achter.

zwaar - Dit pakje weegt zwaarder.
zuur  -   Dit smaakt iets zuurder.

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

Door elkaar

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

Goed beter best

goed beter best

Enkele woorden hebben zeer onregelmatige trappen van vergelijking.


Ik kan goed rekenen.    Jij kunt goeder rekenen.  Hij rekent het goedst.

Dat klinkt niet. Daar hebben we andere woorden voor.

Ik kan goed rekenen.       
Hij kan beter rekenen.      
Zij kan het best rekenen.    

goed          beter      best

veel meer meest

Hij leest veel. 

Ik lees meer.  
Juf leest het meest.

veel   meer   meest

weinig minder minst

Hij leest weinig.

Ik lees minder.  
Juf leest het minst.

weinig   minder   minst

graag liever liefst

Ik kom graag bij jullie. 

Zij komt liever bij jullie.
Hij komt het liefst bij jullie.

graag  liever  liefst

Soms gebruiken we een totaal andere manier.


Een dichtbevolkt gebied
Een dichter bevolkt gebied
Het dichtst bevolkt gebied

Een hooggelegen berghut
Een hoger gelegen berghut
De hoogst gelegen berghut


Ik ben moe.
Jij bent meer moe.
Zij is het meest moe.

Dit is logisch.
Dat is logischer.
Maar dat is het meest logisch.

Ik ben verbaasd.
Zij is verbaasder.
Hij is het meest verbaasd.

Ik ben relaxed.
Zij is relaxter.
Hij is het meest relaxed.


Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Je bent nu helemaal klaar met deze les. 

Je kunt al deze lessen zo vaak herhalen als je wilt.
SUCCES!

Foute opgaven verbeteren

Oefenen

Hier kan je de opgaves die je moeilijk vond nog een keer oefenen.

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Einde!