WelkomUitleg › enkelvoud of meervoud

Hier kan je alle uitleg uit enkelvoud of meervoud naslaan.

Een aantal mensen komt of komen? Twee kilo appels kost/kosten twee euro. En nog veel meer.

Leer alles over enkelvoud of meervoud

Wil je alles leren over enkelvoud of meervoud? Ga dan naar de leermodule van enkelvoud of meervoud en leer alles stap voor stap met veel oefeningen.

Uitleg enkelvoud of meervoud

enkelvoud of meervoud

Enkelvoud: Ik loop op straat.

Meervoud: Wij lopen op straat.


Dat is gemakkelijk.
Maar er zijn ook zinnen waarbij het moeilijker is.

Welk werkwoord kies je in de volgende zin?

De patiënten wordt/worden verzocht zich eerst te melden bij de receptie.
ga nu verder met het volgende deel.

Wordt/worden verzocht

Wordt/worden verzocht

Welke zin is goed?

De patiënten wordt verzocht zich eerst te melden bij de balie.
De patiënten worden verzocht zich eerst te melden bij de balie.

De tweede zin lijkt voor de meeste mensen goed.
Maar de eerste zin is juist.Zeg de zin eens anders:
Er wordt de reizigers verzocht zich eerst te melden.
Er worden de reizigers verzocht zich eerst te melden.
De tweede zin klinkt niet.

wordt/worden

Welke zin is goed?

De patiënten wordt verzocht zich eerst te melden bij de balie.
De patiënten worden verzocht zich eerst te melden bij de balie.

Je kunt het ook anders bekijken.
Je wordt in de war gebracht door het meervoud patiënten.
Patiënten is hier geen onderwerp.
Het is meewerkend voorwerp  (je kunt er aan voor denken: aan de patiënten wordt verzocht).
En alleen het onderwerp heeft te maken met wordt of worden.
Het onderwerp in deze zin is: zich eerst te melden bij de balie.
Dus: zich eerst te melden bij de balie wordt verzocht aan de patiënten.

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.
ga verder met het volgende deel.

Zowel ... als enz.

Zowel ... als

Kees mag voetballen.
Karel mag voetballen.

Kees en Karel mogen voetballen.
Dit is simpel.
Maar nu op een andere manier:

Zowel Kees als Karel mag voetballen.
Nu gebruik je het enkelvoud mag.

Kees noch Karel

Kees mag niet voetballen.
Karel mag niet voetballen.

Kees en Karel mogen niet voetballen.
Dit is simpel.
Maar nu op een andere manier:


Kees noch Karel mag voetballen.
Nu gebruik je het enkelvoud mag.
Noch betekent: ook niet

Niet alleen ..., maar

Kees mag voetballen.
Karel mag ook voetballen.

Kees en Karel mogen voetballen.
Dit is simpel.
Maar nu op een andere manier:


Niet alleen Kees, maar ook Karel mag voetballen.
Nu gebruik je het enkelvoud mag.

uitzondering zowel ..., als

Als de persoonsvormen verschillend zijn, dan gebruik je wel het meervoud.

Hij is van plan te verhuizen.
Ik ben van plan om te verhuizen.

Zowel hij als ik zijn van plan te verhuizen.
Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.
ga verder met het volgende deel.

Percentages, maten, gewicht en tijd.

enkelvoud

Het enkelvoud van het werkwoord wordt gebruikt bij:

percentages - Twintig procent van de aanwezigen kocht boeken.
maten - Honderd liter water werd gebruikt.
gewicht - Twee kilo appels kost hier niet veel.
tijd - Vijf jaar lijkt niet zo lang.
Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.
Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

Een van de velen die dat kan/kunnen.

meervoud

Hij is een van de velen die dat kunnen/kan.

Het betrekkelijk voornaamwoord die heeft  betrekking op velen.
Dus: velen die dat kunnen.
En hij is daar één van.
Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.
Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

Landen en instellingen

Meervoud

Landen krijgen een meervoud:

De Verenigde Staten vinden zichzelf machtig.


Instellingen krijgen een meervoud:

De Nederlandse Spoorwegen gaan uitbreiden.


Enkelvoud

Kijk naar het verschil:
Sommige namen kunnen afgekort worden.
Dan wordt vaak enkelvoud gebruikt.

De Nederlandse Spoorwegen gaan uitbreiden.

De NS gaat uitbreiden.


De Verenigde Staten hebben hun veto uitgesproken.

De VS heeft zijn veto uitgesproken.Bedrijfsnamen krijgen vaak een enkelvoud werkwoord:

C&A is een grote winkelketen. 

Natuurmonumenten knapt veel gebieden op.
Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.
Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

Foute opgaven verbeteren

Oefenen

Hier kan je de opgaves die je moeilijk vond nog een keer oefenen.
Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Einde!