WelkomUitleg › eer oor eur

Hier kan je alle uitleg uit eer oor eur naslaan.

Verschillende oefeningen met eer/ier, door/dor, eur/ur, eer/er, eu/eur, uur/eer, boren/beren/buren/sterren.

Leer alles over eer oor eur

Wil je alles leren over eer oor eur? Ga dan naar de leermodule van eer oor eur en leer alles stap voor stap met veel oefeningen.

Spiekbriefje eer oor eur

Spiekbriefje eer oor eur

Wil je snel even de theorie over eer oor eur naslaan? Download hier een pdf met daarop een korte samenvatting van de theorie over eer oor eur.

Uitleg eer oor eur

eer ier

In dit programma ga je woorden leren met klanken die op elkaar lijken.
We beginnen met de klanken eer en ier.

Als je een echte ie-klank hoort schrijf je ier.
Als je een ih-klank hoort, schrijf je eer.

Als je het woord  eet zegt, dan hoor je de ee heel goed.
Maar als je de ee wilt zeggen bij eer, dan lukt dat niet.
Dat komt door de letter r. Die kun je een plaagletter noemen.
De ee wordt dan een lange zeurletter.
Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.
Je kunt nu goed het verschil horen tussen de eer en de ier.
Je gaat nu leren over de oor  en de or.

door dor

door of dor

Ik ga door met leren.
Het blad is dor.

Als je een lange oo-klank hoort, schrijf je oor.
Als je een korte o-klank hoort, schrijf je or.

Ik hoor je wel.
Ik doe een hor voor het raam tegen de muggen.

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.
Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

eur ur

eur of ur

Twee woorden die op elkaar lijken:
peur
pur

Als je een lange euh-klank voor de r hoort,schrijf je eur.
Als je een korte uh-klank voor de r hoort, schrijf je ur.

Rood is een kleur.
Snurkt je vader 's nachts?

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.
Zo, Dat ging goed.
Ga snel verder met de volgende les.

eer er

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.
Het gaat goed, .
Gewoon goed luisteren en je weet welke je moet kiezen.

eu of eur

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.
in de volgende oefening ga je de uur en de eur beluisteren.

uur of eur

uur eur

Twee woorden die op elkaar lijken:
duur
deur

De uu van duur wordt niet geplaagd door de r. Je kunt een lange uu uitspreken.
De eu van deur wordt wel geplaagd door de r. Je kunt niet een echte eu uitspreken, zoals in het woord deuk.

Lees de volgende zinnen.
Let op de vorm van je mond.
Bij de uu doe je de lippen meer naar voren.

Ik doe de deur open.
Is die auto erg duur?

Ik ben aan de beurt
Woon jij in de buurt?

Wat een lekkere geur.
Het is guur weer.

Ik scheur het papier in twee stukken.
Ik zet de fiets in de schuur.

Een citroen is zuur.
Ik zeur steeds om geld.

Ik keur het voorstel goed.
Ik volg een kuur om af te vallen.

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.
in de volgende les ga je de woorden langer maken.
Doe je best.

woorden langer maken

mieren beren boren buren

Een mier twee mieren.
Een meer twee meren. 

De ie blijft staan bij mieren.
De ee verandert in e bij meren.

Er zijn vier lange klanken: aa ee oo uu.

Onthoud:
Hoor ik achteraan twee?
Een doet niet meer mee!

dus één a, e, o, u achteraan.
Voorbeelden:

haar ha ren
heer he ren
hoor ho ren
huur hu ren
Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

lang of kort

Na een lange klank achteraan: één r.

dames en he ren

Na een korte klank achteraan: twee keer r.

zonnen en ste rren

Ik hoor je al van ve rre.
Ik kijk door een ve rre kij ker.

Ik kan jou goed ho ren.
De o klinkt lang, dus r.
Voor de ramen hangen ho rren.
De o klinkt kort, dus rr.
Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.
Zo, dat was het dan,.
In de volgende les leer je nog één klank.
Dan ben je helemaal klaar.

-eren

eren

Hier zie je twee woorden die je bijna hetzelfde schrijft, maar die je anders uitspreekt.

blokkeren
knikkeren

De klemtoon komt op een andere plek.
Het woord waar ze vandaan komen is ook anders:

blokkeer - blokkeren
knikker - knikkeren

Je bent nu helemaal aan het eind gekomen.
Ik denk dat je veel geleerd hebt.
Wil je de lessen nog eens doen?
Dat kan zo vaak je wilt, .

Einde!