Welkom > Uitleg > eenvoudige woorden

Hier kan je alle uitleg uit eenvoudige woorden naslaan.

Woorden als ik/om, ja/re/nu, rijk/vol/mug, gans/slak, kreeft/slank, buurman/huismus, strand/herfst, kalf/kalef/kaluf.

Leer alles over eenvoudige woorden

Wil je alles leren over eenvoudige woorden? Ga dan naar de leermodule van eenvoudige woorden en leer alles stap voor stap met veel oefeningen.

Spiekbriefje eenvoudige woorden

Spiekbriefje eenvoudige woorden

Wil je snel even de theorie over eenvoudige woorden naslaan? Download hier een pdf met daarop een korte samenvatting van de theorie over eenvoudige woorden.

Uitleg eenvoudige woorden

Korte woorden

Lees de woorden en zinnen goed.


Kies dan het goede woord.

Einde inleiding

De eerste les bestaat uit korte woorden van groep 3.

Doe je best, .

ik om

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Je bent klaar. Goed zo.
Je kunt nog een keer oefenen.
Je mag ook verder met de volgende les.

ja re nu

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Goed gedaan. Nog een keer? Of verder?

rijk vol mug

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Je hebt dit deel goed gedaan, .

gans slak

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Dat heb je goed gedaan, .

Je kunt alles net zo vaak oefenen als je wilt.
Of wil je verder?
Ga dan naar het volgende deel.

kreeft stank

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Je hebt goed gewerkt!

buurman huismus

Maak van twee woorden een nieuw woord.

straat + steen = straatsteen

bos + hut = boshut

Dat nieuwe woord heet een samengesteld woord.
Je kunt ook zeggen: een samenstelling.

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Je weet nu wat een samengesteld woord is.

Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

strand herfst

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Einde van deze les.

Dit heb je SUPER gedaan!

kalf storm (kaluf storum)

De koe heeft een kalf.

Het klinkt net als: kaluf.
Probeer de u-klank er niet tussen te zeggen.

Het is twaalf uur.
Dus geen twaalef of twaaluf.

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Eind

Je bent klaar met de les. Je kunt altijd herhalen. Kijk nog even bij de oefening om je fouten te herhalen.

Einde!