Welkom > Uitleg > afkortingen

Hier kan je alle uitleg uit afkortingen naslaan.

Allerlei afkortingen: tv blz. m.a.w. enz. Echte afkortingen, met punt of zonder punt, initiaalwoorden, letterwoorden.

Leer alles over afkortingen

Wil je alles leren over afkortingen? Ga dan naar de leermodule van afkortingen en leer alles stap voor stap met veel oefeningen.

Spiekbriefje afkortingen

Spiekbriefje afkortingen

Wil je snel even de theorie over afkortingen naslaan? Download hier een pdf met daarop een korte samenvatting van de theorie over afkortingen.

Uitleg afkortingen

Inleiding afkortingen

Waarom afkortingen?

Een afkorting is simpel gezegd: een langer woord of langere woorden op een kortere manier schrijven en zeggen.


Het is vervelend om sommige lange woorden steeds maar te moeten uitspreken.
Hier is een Eerste Hulp Bij Ongelukken afdeling.
Hier is een EHBO-afdeling.

En in advertenties is het handig: het kost dan minder geld. t.k. betekent te koop.

Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

Echte afkortingen

Per woord een punt

Veel gebruikte woorden worden soms afgekort.

Je schrijft het woord kort, maar je zegt het wel voluit.

Ik ben op bladzijde 14.
Ik ben op blz. 14.

Deze woorden worden met een of meerder punten geschreven.
Per woord wordt een punt gebruikt.


bijvoeglijk naamwoordbijv. nw.
circa (ongeveer)ca.
enzovoortenz.
in verband meti.v.m.
meestermr.
en dergelijkee.d.
zie ommezijdez.o.z.
NederlandsNed.

Niet per woord een punt.

Soms wordt niet per woord een punt gezet.


tegenovert.o.
de heerdhr.

Schuine streep

Soms worden de afkortingen met een schuine streep geschreven:


per adresp/a
tot en mett/m

Met hoofdletter

Soms worden hoofdletters gebruikt als ze ook in het echte woord voorkomen.Christus

1500 jaar voor Christus

1500 v. Chr.

Woordenschat

Wat is het verschil tussen woensdag aanstaande en woensdag jongstleden?


ma di wo do vr za zo ma di wo do 

Het is vandaag zaterdag.
Woensdag a.s. (aanstaande) is de eerste woensdag na vandaag. 
Woensdag jl. ( jongstleden) is de eerste woensdag voor vandaag.

Alstublieft

Voor het woord alstublieft gebruiken we in Nederland twee afkortingen:


Alstublieft is al een afkorting van als het u belieft.

De Nederlandse: a.u.b.
We zeggen voluit alstublieft.

De Franse: s.v.p. (s'il vous plaît)
We zeggen alleen de afkorting es-vee-pee.

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

, dit is het eind van dit deel.

Je kunt dit herhalen of naar het volgende deel gaan.
Succes!

Je bent klaar met deze les. Ga nu door met de volgende les.

Geen punt

Afkortingen zonder punt.

In de techniek worden veel afkortingen gebruikt.
Achter de afkortingen van maateenheden hoeft geen punt.

meter - m
centimeter - cm
kilogram - kg
hoogte - h
hectare - ha

Als de woorden in het dagelijkse gebruik voorkomen, is er wel een punt.

Aanvang van de wedstrijd: 12.30 u.

Wachttijd: 50 sec.

300 gr. vlees

Dagen van de week.

De dagen van de week mag je met of zonder punt schrijven.


maandag - ma of ma.
dinsdag - di of di.


In lijsten, tabellen, agenda's worden de punten gewoonlijk niet geschreven.

Maanden van het jaar.

De maanden mag je met of zonder punt schrijven.


januari - jan of jan.
december - dec of dec.

, dit is het einde van dit deel.

Ga verder met het volgende deel. Veel succes!

Initiaalwoorden

Initialen zijn letters.

Initiaalwoorden zijn woorden die uit letters bestaan.
Je spreekt de letters een voor een uit.

Ik stuur je een sms.
Je zegt: ik stuur je een es em es.

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Eind

Alweer een gedeelte klaar, .

Ga verder met het volgende deel.

Letterwoorden

Letterwoorden

Letterwoorden zijn afkortingen die je uitspreekt als een woord.


Weet je wat een vip is?
Een very important person.
Dat is Engels voor een erg belangrijk persoon.

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Nog een deel klaar.

Je bent nu helemaal klaar, .
Je kunt herhalen wanneer je maar wilt.

Einde!