Welkom > Uitleg > veters 's middags radio's

Hier kan je alle uitleg uit veters 's middags radio's naslaan.

Meervoud s eraan vast: veters. Meervoud met 's auto's, 's vooraan 's avonds. Verschil Jans auto of Jans' auto.

Leer alles over veters 's middags radio's

Wil je alles leren over veters 's middags radio's? Ga dan naar de leermodule van veters 's middags radio's en leer alles stap voor stap met veel oefeningen.

Spiekbriefje veters 's middags radio's

Spiekbriefje veters 's middags radio's

Wil je snel even de theorie over veters 's middags radio's naslaan? Download hier een pdf met daarop een korte samenvatting van de theorie over veters 's middags radio's.

Uitleg veters 's middags radio's

inleiding

inleiding

In deze lessen ga je leren wanneer je 's schrijft aan het begin

of aan het eind.

's middags

radio's

Ga snel verder met het volgende deel.

's middags 's maandags

's

Kijk eens naar het volgende woord:
  's middags 's spreek je uit als: komma es.
Vroeger zeiden de mensen: "Des middags ga ik eten."

Als je dat snel zegt, hoor je:  smiddags

Het zijn eigenlijk twee woorden, dus de s schrijf je los van middags.
Maar omdat er iets ontbreekt (des), schrijf je daarvoor in de plaats een kommaatje,
vóór de s; dat kommaatje heet ook wel een apostrof.

Kijk eens naar de:

seizoenen: des winters wordt 's winters (betekent: in de winter)
dagen: des maandags wordt 's maandags (betekent: op maandag)
dagdelen: des morgens wordt 's morgens (betekent: in de morgen)

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

zomers of 's zomers

Ik ga 's zomers/'s winters naar het strand. (in de zomer/winter)
Ik ga zomers/winters naar het strand. (in de zomer/winter)

De tweede zin kan ook betekenen:

Ik ga zomers/winters gekleed naar het strand.
Dit betekent: in kleren, geschikt voor de zomer/winter.

dagen van de week

Alle dagen kun je met 's doen of zonder 's , behalve dinsdag en donderdag. 
Hier klinkt 's dinsdags en 's donderdags niet zo goed.
Je mag dus alle dagen zonder 's doen: maandags, dinsdags, woensdags, donderdags, vrijdags, zaterdags, zondags.

's Morgens

Een zin begint met een hoofdletter: 
Morgen eet ik pap.

Als je een 's gebruikt, schrijf je die met een kleine letter.
's Morgens eet ik pap.

Er zijn ook enkele aardrijkskundige namen die met 's beginnen:

Den Haag noem je ook wel 's-Gravenhage.
Den Bosch noem  je ook wel 's-Hertogenbosch
Hij woont in 's-Gravenzande, ’s-Heerenberg.

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

einde

Nu weet je dat je de komma voor de s schrijft.

De 's staat aan het begin van het woord.
Er zijn ook woorden waar de 's aan het eind staat.
Die woorden ga je nu oefenen, .

zebra's

zebraas zebra's

Eén zebra, twee zebraas.  Twee zebras? Hier zou je de a kort uitspreken.
In plaats van die tweede a schrijven we een komma: twee zebra's
Dat doen we met meer woorden. 
We gaan ze sorteren per klinker.

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

Ook achter de o komt 's.


een kano - twee kano's

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Achter de a en de o krijg je 's.

Dat is ook zo achter de u, i en y.

menu's
taxi's
baby's

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Denk om de letter e

Bij de e zit de s er meestal aan vast.

Je kunt het niet verkeerd uitspreken.
Dus is de apostrof (') niet nodig.

Niet café's maar cafés.
Niet abonnee's maar abonnees


Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Achter een groep klinkers geen 's

Achter een groepje klinkers volgt ook geen 's.


niveaus
cadeaus

Achter medeklinkers de s eraan vast.

Na een medeklinker komt geen 's.

regel - twee regels

Oefeningen

Oefeningen

Klik hier om de oefeningen in de leermodule te doen.

eind van dit deel

Je weet nu al heel veel over de 's.


In het volgende deel gaan we nog iets verder,.

Jans of Jan's

De s eraan vast?

De fiets van mijn broer is mijn broers fiets.


Normaal komt er bij de bezitsvorm een s achter.

Enkele voorbeelden:

Jans fiets
Karels brommer
Merlijns auto

Kees' fiets

Soms eindigt een naam op een hoorbare sis-klank.
Dan schrijven we geen 's. We schrijven dan alleen de apostrof (').

Kees heeft een fiets. Het is Kees' fiets.
Het is Trix’ pen.
Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

De regels die je in de eerste lessen geleerd hebt, kun je ook toepassen bij namen.
Het heeft te maken met bezit. Van wie is het? Wie bezit het?

Bij de lang klinkende a, o, u, i, y komt er 's achter.
Zonder de apostrof (het kommaatje) zou je het woord verkeerd kunnen uitspreken.

Deze sokken zijn van opa.
Het zijn opa's sokken. (Bij opas klinkt de a kort.)

Deze CD is van Hugo.
Het is Hugo's CD.     (Bij Hugos klinkt de o kort.)

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

Wanneer geen 's?

Na meer dan één klinker:


Wesleys trui
Renees fiets
Marlous agenda
Lenies mobieltje

Na een toonloze e, de e die niet klinkt als ee, maar als uh.

Annes fiets
Ines auto
Annekes sjaal

Jans of Jans'?

Kijk naar het verschil:


Jans kinderen.
De kinderen van Jan.

Jans' kinderen.
De kinderen van Jans.

Oefening

Oefening

Klik hier om de oefening in de leermodule te doen.

In de praktijk

We hebben nu de regels geleerd, zoals het zou moeten (volgens het groene boekje).

In de praktijk, en volgens het witte boekje, wordt echter vaak 's geschreven voor de duidelijkheid,
zodat je kunt zien dat het een bezit van iemand is.

Karel 's huis
Anneke 's hond
Van Persie 's doelpunt.

Nog enkele andere woorden, waarbij de 's in het meervoud gebruikt wordt.
In verband met de uitspraak.
cd's
dvd's

einde

Je hebt nu ook het moeilijkste deel gehad, .

Je kunt altijd dat deel herhalen wat je nodig vindt.

Einde!