Spelling voor groep 4

Leer snel met Meester Klaas de spelling van groep 4. Zeer uitgebreid: instructie, regels en trucjes, oefenen, feedback, woordenschat, herhalen van de fouten, leerlingvolgsysteem.
Oefenen op verschillende manieren:

Bekijk de apps per groep: spelling groep 5 - spelling groep 6 - spelling groep 7 - spelling groep 8

Hieronder staan alle spelling applicaties die geschikt zijn voor leerlingen uit groep 4.

eenvoudige woorden

eenvoudige woorden

Woorden als ik/om, ja/re/nu, rijk/vol/mug, gans/slak, kreeft/slank, buurman/huismus, strand/herfst, kalf/kalef/kaluf.

Groep 3, 4 en 5.

spelen of spellen

spelen of spellen

Van bomen en bommen, programma, beloning tot einde groep 8 de struikelwoorden. Zeer uitgebreid over de lange en korte klanken en de tweeklanken.

Groep 4, 5, 6, 7, 8 en verder.

schik of schrik

schik of schrik

Ook moeilijkere woorden.

Groep 4, 5 en 6.

eer oor eur

eer oor eur

Verschillende oefeningen met eer/ier, door/dor, eur/ur, eer/er, eu/eur, uur/eer, boren/beren/buren/sterren.

Groep 4, 5 en 6.

z of s

z of s

Woorden met z of s beginnend, opklimmend in moeilijkheid. Lange en korte klanken: lezen en lessen. Tweeklanken: keuze, pauze. Z of s gevolgd door medeklinker. Ook apart groep 3,4,5,6 woorden.

Groep 4, 5 en 6.

aai ooi oei

aai ooi oei

Eerst apart aai/ooi/oei, later door elkaar. Ook moeilijkere woorden.

Groep 4, 5 en 6.

ee achteraan

ee achteraan

Woorden als zee, mee, idee, toffee.

Groep 4 en 5.

ou of au

ou of au

Waar mogelijk trucjes om te onthouden (ook voor beelddenkers). Opklimmend in moeilijkheid. Apart groep 4,5,6,7,8 woorden.

Groep 4, 5, 6, 7 en 8.