Spelling oefenen

Met de webapp van Meester Klaas kan je eindeloos spelling oefenen vanaf groep 3 tot groep 8 en verder. Het bijzondere van de spellingcategorieën van meester Klaas is, dat alles wordt uitgelegd en daarna geoefend. Dan volgt weer uitleg en weer oefenen, plus steeds herhaling. Het is dus niet alleen maar oefenen. Je leert allerlei regels en trucjes om dingen te onthouden. Alle tekst en opgaven zijn ingesproken!

Wil je de spelling uit woordpakketten van andere taalmethodes extra trainen, dan kun je deze bij Meester Klaas op verschillende manieren oefenen: alleen lezen, oefenen (makkelijk/moeilijk) en dictee maken (makkelijk/moeilijk). Je kunt kiezen tussen alleen het woord horen of een complete zin, die ook nog het woord verduidelijkt.

Weet je niet wat je moet oefenen? Dan kan je een spellingtoets maken over één of meerdere spellingcategorieën. Kies maar uit welke categorieën, voor welke klas en hoe lang de toets moet zijn. Je kan vervolgens een dictee maken. Met de uitkomst van dit dictee krijg je een uitgebreide foutenanalyse. In deze foutenanalyse staat in welke spellingcategorieën je de meeste fouten maakt, dus welke spellingcategorieën je nog het beste kan oefenen! Je kan direct op de categorie klikken en dan ben  je meteen in de bijbehorende oefenmodule. De toetsen blijven bewaard.

Heb je moeite met de werkwoordspelling? Wanneer moet je een werkwoord met een D of een T schrijven? Daarvoor hebben we een zeer uitgebreide leer-oefenmodule om de werkwoordspelling onder de knie te krijgen. Om je niveau hier te toetsen is er elke dag een nieuwe werkwoordentoets op drie niveaus. Hier krijg je direct feedback en een uitslag.

Naast vele spellingmodules hebben we ook een aantal taalmodules. Hierbij zijn er ook mogelijkheden om je spelling te oefenen. Schrijf je woorden aan elkaar of los? Amsterdam ligt dicht bij Haarlem. Amsterdam ligt dichtbij.

In alle leermodules wordt ook veel aandacht gegeven aan de woordenschat. Zo leer je niet alleen hoe je woorden moet spellen, maar ook wat ze betekenen. De losse woorden worden uitgesproken in een zin, waarbij uit de context de betekenis van het woord blijkt.


Je kan alle spellingsmodules oefenen voor slechts € 9,95 per jaar. Een gedeelte is  gratis te gebruiken, zoals de zeer uitgebreide leermodules "Spelen en spellen" en "Eenvoudige woorden". Ook het extra oefenen van alle woorden uit de woordpakketten van andere taalmethodes is gratis.