Dicteetoets voor foutenanalyse

Zou het niet mooi zijn om van een leerling direct te kunnen zien met welke spellingcategorieën de leerling de meeste moeite heeft? Dat kan nu met het dicteetoets. Na het maken van een dicteetoets krijg je een uitgebreide foutenanalyse. Aan de hand van deze foutenanalyse wordt duidelijk op welke punten een leerling zijn spelling nog het meest kan verbeteren.


Voor het maken van een toetsdictee kan er eerst gekozen worden uit een niveau (groep), welke spellingcategorieën er moeten worden getoetst (of gewoon alle categorieën) en hoe compleet de toets moet zijn (korte of lange toets). Vervolgens wordt er een toets samengesteld uit ruim 2000 verschillende woorden. Bij een toets wordt een zin uitgesproken. Van deze zin moet één woord worden opgeschreven. Na de toets krijg je, afhankelijk van de ingevulde antwoorden, een overzicht van de leermodules die kunnen worden gedaan om deze woorden in de toekomst wel juist te spellen.
Er wordt bij het invullen niet alleen gelet op de categorie van dat ene woord. Als v of f wordt getoetst, wordt er ook automatisch op andere spellingproblemen gelet. Bij het woord fotografisch wordt bijvoorbeeld gelet op: v of f, lange en korte klank (oo en aa) en de isch.

Na het maken van een toets en het oefenen kan je opnieuw een toets maken en zien hoe het gaat met je voortgang. Al je toetsen worden bewaard. Als je halverwege bent gestopt, kan je een volgende keer weer door met waar je was gebleven. Print het instructieblad toetsdictee uit voor een handige stap voor stap instructie.

Om te beginnen met het toetsdictee moet je eerst inloggen. Vervolgens kan je kiezen voor "
Dicteetoets voor foutenanalyse".