Spellingtoets voor foutenanalyse

Spellingtoets voor foutenanalyse

Zou het niet mooi zijn om van een leerling direct te kunnen zien met welke spellingcategorieën de leerling de meeste moeite heeft? Dat kan nu met de spellingtoets. Na het maken van een spellingtoets krijg je een uitgebreide foutenanalyse. Aan de hand van deze foutenanalyse wordt duidelijk op welke punten een leerling zijn spelling nog het meest kan verbeteren.


Probeer nu direct de spellingtoets uit! Dit is gratis en zonder inloggen.
Voor het maken van een spellingtoets kan er eerst gekozen worden uit een niveau (groep), welke spellingcategorieën er moeten worden getoetst (of gewoon alle categorieën) en hoe compleet de toets moet zijn (korte of lange toets). Vervolgens wordt er een spellingtoets samengesteld uit ruim 2000 verschillende woorden. Bij een toets wordt een zin uitgesproken. Van deze zin moet één woord worden opgeschreven. Na de toets krijg je, afhankelijk van de ingevulde antwoorden, een overzicht van de leermodules die kunnen worden gedaan om deze woorden in de toekomst wel juist te spellen.
Er wordt bij het invullen niet alleen gelet op de categorie van dat ene woord. Als v of f wordt getoetst, wordt er ook automatisch op andere spellingproblemen gelet. Bij het woord fotografisch wordt bijvoorbeeld gelet op: v of f, lange en korte klank (oo en aa) en de isch.

Na het maken van een spellingtoets en het oefenen kan je opnieuw een toets maken en zien hoe het gaat met je voortgang. Al je toetsen worden bewaard. Als je halverwege bent gestopt, kan je een volgende keer weer door met waar je was gebleven. Print het instructieblad toetsdictee uit voor een handige stap voor stap instructie.

Om te beginnen met het toetsdictee kan eerst aanmelden. Vervolgens kan je kiezen voor "
Spellingtoets". Je kan de spellingtoets ook direct uitproberen.