Leer foutloos spellen

Met Meester Klaas kan je leren foutloos spellen! De website bevat heel veel uitleg en oefeningen om foutloos te spellen. Het is mogelijk om individueel door de oefeningen te gaan of onder begeleiding van een leraar. Meester Klaas wordt veel gebruikt door scholen, remedial teachers en ouders die extra taal en spelling willen oefenen met hun kinderen. Van hen krijgen we veel reacties over de grote vooruitgang van het taalniveau van kinderen in korte tijd.

Wat kun je doen als jij of jouw kind een (grote) achterstand heeft in spelling? Waar moet je in vredesnaam beginnen? Daar geven wij een antwoord op.

Hiervoor moet je weten in welke spellingcategorieën de fouten worden gemaakt. Dat kan via een leraar met lesgebonden toetsen, schooltoetsen of PI-dictees. Wij hebben hiervoor op www.meesterklaas.nl een spellingtoets gemaakt over alle spellingcategorieën. Deze toets bestaat uit een dictee. Je krijgt een zin te zien waar een woord mist. Dit woord wordt uitgesproken en vervolgens moet je het woord opschrijven. Op basis van je goede en foute antwoorden krijg je een analyse over in welke spellingcategorieën je de meeste fouten maakt. Vervolgens krijg je linkjes om direct te gaan oefenen met deze spellingcategorieën. Nadat je met alle spellingcategorieën hebt geoefend waarmee je moeite had, kan je opnieuw een spellingtoets maken. Zo zie je je vooruitgang en kan je opnieuw werken aan de onderdelen waarin je fouten maakt.

Bij het starten van een spellingtoets kan je instellen in welke groep je zit (groep 8 voor volwassenen) en op welke categorieën je wilt toetsen (of allemaal als je nog geen idee hebt). Het resultaat van een toets wordt automatisch opgeslagen en kan je ook uitprinten.

Als voorbeeld nemen we dat je veel fouten hebt met lange en korte klanken (schrijf je spelen of spellen?). Dit zijn veel gemaakte en toch goed voorkombare fouten omdat er duidelijke regels voor zijn. Deze kan je vervolgens oefenen met de leermodule voor lange en korte klanken (genaamd spelen of spellen, die toevallig helemaal gratis te gebruiken is). Nu kan je beginnen met de module "Spelen of spellen". Deze module behandelt letterlijk alles van groep 3 t/m 8 over lange en korte klanken. Dit met ingesproken uitleg over de regels van lange en korte klanken en de tweetekenklanken. Er zijn heel veel oefeningen met directe feedback bij een fout. Alle fouten krijg je weer een keer terug om te herhalen.

Naast onze leermodules kan je ook met Meester Klaas oefenen aan woordpakketten die alle leerlingen bij hun taalmethode per categorie op school en thuis moet oefenen. Ga hiervoor naar oefendictee, kies jouw taalmethode en zoek het woordpakket uit waarmee jij op school moet oefenen. Hier kan je oefenen met alle woordjes in dat pakket. De woorden worden los uitgesproken of in een verduidelijkende zin. Dat kan als flitswoord waarbij je alleen leest, of als oefenen (makkelijk of moeilijk) of als dictee (makkelijk of moeilijk).

Foutloos leren spellen is veel oefenen en herhalen. Daarom kan je bij Meester Klaas heel veel oefenen. Leerlingen denken vaak al heel snel dat ze het wel begrijpen, maar dan is meestal nog veel herhaling nodig om te leerstof te laten beklijven. Dat kan met Meester Klaas.

Behalve aan spelling wordt er in alle modules heel veel aandacht besteed aan de woordenschat. Elk woord wordt gebruikt in een zin waaruit de betekenis blijkt. Moeilijkere woorden worden helemaal uitgelegd.

Wil je behalve digitaal ook op papier de spelling oefenen, ga dan naar www.dtgeenprobleem.nl.